Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

z siedzibą w Legionowie został utworzony w 2004 roku. Określa to data ogłoszenia
jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85
w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz. 2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygmminnych
pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2,
którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców.

Główne cele Związku to:
- wspieranie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
walorów krajoznawczo - przyrodniczych,
- promocja turystyki i rekreacji na Zalewie

Jesteś tutaj:

Kontakt

2646
ZWIĄZEK GMIN ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO
ul. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 782-27-32
fax: 22 782-27-32
e-mail: zgzz@wp.pl
www.zegrzynski.com

Adres do korespondencji:
Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew.

Rachunek bankowy:
BS w Legionowie 28 8013 0006 2001 0009 1200 0001

NIP: 536 17 65 287