Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

z siedzibą w Legionowie został utworzony w 2004 roku. Określa to data ogłoszenia
jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85
w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz. 2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygmminnych
pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2,
którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców.

Główne cele Związku to:
- wspieranie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
walorów krajoznawczo - przyrodniczych,
- promocja turystyki i rekreacji na Zalewie

Jesteś tutaj:

Władze

2150
Władze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

Członkowie Zarządu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego:

1. Paweł Andrzej Kownacki - Przewodniczący Zarządu
2. Radosław Korzeniewski - Wiceprzewodniczący Zarządu
3. Sławomir Maciej Mazur
4. Jarosław Mirosław Chodorski
5. Artur Krzysztof Borkowski
6. Krzysztof Kamil Chaciński
7. Przemysław Śledź


Członkowie Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Gmina Dąbrówka:
1. Radosław Korzeniewski-Wójt Gminy Dąbrówka
2. Andrzej Rosa
3. Sławomir Krzysztof Rosa

Gmina Legionowo:
1. Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowo
2. Agata Zaklika
3. Sławomir Traczyk

Gmina Serock:
1. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2. Mariusz Rosiński
3. Krzysztof Bońkowski

Gmina Wieliszew:
1. Paweł Andrzej Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew
2. Artur Miętek
3. Marcin Fabisiak

Gmina Nieporęt:
1. Sławomir Maciej Mazur- Wójt Gminy Nieporęt
2. Andrzej Olechowski
3. Wojciech Saks

Gmina Radzymin:
1. Krzysztof Chaciński – Burmistrz Miasta i Gminy Radzymin
2. Barbara Karwowska
3. Przemysław Śledź

Gmina Jabłonna:
1. Jarosław Chodorski – Wójt Gminy Jabłonna
2. Bogumiła Majewska
3. Artur Szymkowski


Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
Andrzej Olechowski

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
Marcin Fabisiak
Bogusława Majewska


Komisja Rewizyjna Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w Legionowie

1. Barbara Karwowska
2. Krzysztof Bońkowski
3. Artur Miętek