Dąbrówka

Liczba odwiedzających: 646

Powiat Wołomiński.
Urząd Gminy w Dąbrówce
ul. Kościuszki 14,05-252 Dąbrówka
tel.: (0-29 ) 757-80-02, fax: (0-29) 757-82-20
http://www.dabrowka.net.pl
e-mail:urzad@dabrowka.net.pl

Zapraszamy do Gminy Dąbrówka!
Rzeka Bug, piękne krajobrazy, urozmaicona fauna i flora oraz czyste, nieskażone środowisko stanowią powszechnie znane bogactwo naszego regionu.

Gmina Dąbrówka położona jest w powiecie wołomińskim wzdłuż drogi ekspresowej S8 relacji Warszawa-Helsinki, w odległości 35 km od stolicy. Graniczy z gminami Radzymin, Klembów, Zabrodzie, Tłuszcz i Somianka. Liczy prawie 8000 mieszkańców, powierzchnia gminy wynosi 10905 ha i podzielona jest na 27 sołectw.

Nieocenionym bogactwem gminy są przepiękne tereny nadbużańskie, liczne rozlewiska, piękne lasy, ukwiecone łąki. Jest to obszar o niskim stopniu przekształceń krajobrazu i wyjątkowym bogactwie fauny i flory. Dużą część obszaru gminy stanowią lasy i wydmy piaszczyste, na których można spotkać dziki, sarny, zające oraz wiele innych gatunków zwierząt.

Każdą porą roku można spędzić tu aktywnie lub spokojnie swój wolny czas. Wiosną na rowerze, latem nad wodą – na kajakach, łódkach, skuterach wodnych, jesień ujmuje nas barwnymi lasami obfitującymi w grzyby a zima to czas kuligów i spacerów po zaspach śniegu.

Nasza gmina znajduje się w strefie Zielonych Płuc Warszawy w rejonie projektowanego Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, a dolinę rzeki Bug obejmuje strefa „Natura 2000”.

Pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na terenie obecnej gminy Dąbrówka, znajdziemy już na przełomie XII i XIII wieku. W pierwszej połowie XV wieku utworzono w Dąbrówce samodzielną parafię należącą do diecezji płockiej. Na terenie gminy znajdują się obiekty zabytkowe, świadczące o bogatej przeszłości tego miejsca. Należy do nich, między innymi, jednonawowy kościół parafialny w Dąbrówce wybudowany w latach 1903-1905. Kościół zaprojektował architekt Zygmunt Twardowski. W czasie II wojny światowej kościół częściowo został zniszczony. Odremontowano go po wojnie. Odwiedzający świątynię znaleźć tam mogą tablice upamiętniające fundatorów, szaty liturgiczne pochodzące z XVII-XVIII wieku, a w kancelarii parafialnej zachował się akt urodzenia Cypriana Kamila Norwida.

24 września 1821 r. nieopodal Dąbrówki, w Laskowie – Głuchach, w wielkiej, niebiesko malowanej izbie dworku Zdzieborskich – Norwidów przyszedł na świat Cyprian Kamil Norwid. 1 października w naszym kościele parafialnym ksiądz Jan Kanty Matliński udzielił mu sakramentu Chrztu Św. nadając imiona Cyprian, Ksawery, Gerard, Walenty. Ten wielki twórca: poeta, rzeźbiarz, grafik i myśliciel, choć większość życia spędził na emigracji, w swoich myślach i utworach często powracał do stron rodzinnych.

Warto też zobaczyć drewnianą plebanię w Dąbrówce powstałą w 1898 roku. Jedną z ciekawszych jej części stanowi ganek ozdobiony kolorowymi witrażami w dolnych oknach. Górne okna natomiast ozdobione są misternym ornamentem drewnianym.

Malowniczym i urokliwym miejscem jest pałac w Ślężanach wraz z pięknym parkiem, położony tuż nad Bugiem. Historia tego obiektu sięga XVI wieku.

Interesującą budowlą jest także dwór w Jaktorach - Chajętach. Powstał on u schyłku XVIII wieku, a w 1912 roku dobudowano piętro i nadano mu klasycystyczny charakter.

Na cmentarzu parafialnym znajdują się groby z połowy XIX wieku, w których spoczywają właściciele okolicznych wsi - Guzowatki, Ślężan, Małopola i księża tutejszej parafii. Jest tu również symboliczny grób Matki Norwida – Ludwiki ze Ździeborskich.

W centrum Dąbrówki stoi pomnik Tadeusza Kościuszki, odsłonięty w 1918 roku. Inicjatorem budowy i głównym fundatorem był Bolesław Jeziorański, rzeźbiarz, właściciel dworku w Głuchach.

Ponadto wzdłuż dróg bardzo często można napotkać kapliczki przydrożne tak charakterystyczne dla wiejskich społeczności. Niektóre z nich liczą sobie ponad sto lat i stanowią specyficzny element mazowieckiego krajobrazu.

Ciekawe zabytki jak i przede wszystkim walory krajobrazowe gminy sprawiają, że jest ona ciekawym miejscem dla turystów i wczasowiczów. Nieskażone, niemal dziewicze tereny przyciągają spragnionych spokoju, czystego powietrza i możliwości obcowania z przyrodą mieszkańców metropolii warszawskiej.

W najbliższych latach planuje się stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystycznej w postaci szlaków pieszych i rowerowych, ścieżek edukacyjnych, punktów widokowych oraz parkingów, które umożliwią turystom i wczasowiczom aktywne i proekologiczne obcowanie z naturą. Władze samorządowe mają nadzieję, że w najbliższych latach uda się przekształcić tereny położone w strefie Bugu w park wodny z wydzielonymi plażami, kąpieliskami i przystaniami dla łodzi.

Gmina Dąbrówka jest również niezwykle dogodnym miejscem dla inwestycji. Decydują o tym m. in. bliska odległość od Warszawy, przeznaczenie wielu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod działalność gospodarczą, stosunkowo niskie ceny gruntów oraz położenie przy drodze ekspresowej S8.

Zapraszamy zarówno inwestorów, jak i tych, którzy szukają miejsca do osiedlenia się. Gmina przeznaczyła wiele obszarów pod budownictwo mieszkaniowe. Tereny te, wtopione w piękny, mazowiecki krajobraz, w dużej części są zaopatrzone w podstawowe media. Wielu naszych mieszkańców łączy pracę w Warszawie ze spokojnym i wygodnym życiem rodzinnym w Gminie Dąbrówka.