Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

z siedzibą w Legionowie został utworzony w 2004 roku. Określa to data ogłoszenia
jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85
w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz. 2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygmminnych
pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2,
którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców.

Główne cele Związku to:
- wspieranie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
walorów krajoznawczo - przyrodniczych,
- promocja turystyki i rekreacji na Zalewie

Jesteś tutaj:

Inicjatywy

1996
1. Współpraca gmin członkowskich w sprawie uporządkowania spraw prawnych opaski kanalizacyjnej Zalewu Zegrzyńskiego i przekazania jej m. st. Warszawa w użytkowanie.

2.Porozumienie gmin – uczestników Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego dotyczące zgłoszenia projektu w ramach schematu I "Pilotażowego Programu LEADER" i utworzenie Lokalnych Grup Działania.

3.Wybór Logo Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w drodze konkursu.

4. Organizacja Turniejów Wiedzy o Rejonie Zalewu Zegrzyńskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych.

5. Przygotowanie i realizacja wniosku o dofinansowanie Pilotażowego Programu LEADER

6. Uruchomienie wspólnie z m.st. Warszawa trasy "tramwaju wodnego" z Przystani pod Zamkiem Królewskim w Warszawie nad Zalew Zegrzyński.

7. Organizacja Półmaratonu Zegrzyńskiego