Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

z siedzibą w Legionowie został utworzony w 2004 roku. Określa to data ogłoszenia
jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85
w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz. 2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygmminnych
pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2,
którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców.

Główne cele Związku to:
- wspieranie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
walorów krajoznawczo - przyrodniczych,
- promocja turystyki i rekreacji na Zalewie

Jesteś tutaj:

Powiat Wołomiński

1782
Starostwo Powiatowe w Wołominie
Starosta: Kazimierz Rakowski
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
tel. 0-22 787-43-01; 03; 04
fax: 0-22 776 50 93
http://www.powiat-wolominski.pl
e-mail: biuro@powiat-wolominski.pl


Powiat wołomiński to region o bogatej historii i kulturze, zamieszkały przez ludzi gościnnych i przyjaznych.

Atutem powiatu wołomińskiego jest jego atrakcyjne położenie. Lokalizacja w centrum Mazowsza oraz bezpośrednie sąsiedztwo ze stolicą kraju, która jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim, kulturalnym oraz gospodarczym sprawiają, iż teren ten zamieszkuje ponad 200 tysięcy osób. Pod względem liczby ludności zajmuje pierwsze miejsce wśród powiatów ziemskich województwa mazowieckiego.

Powiat wołomiński tworzy 12 gmin. Miasta Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka oraz gminy Radzymin, Tłuszcz i Wołomin to prężne ośrodki miejskie, tworzące swoiste zaplecze dla metropolii warszawskiej. Pozostałe pięć gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne oraz Strachówka to malownicze tereny wiejskie. Położone w dolinach rzek Bug, Liwiec, Czarna i Rządza są doskonałym miejscem do uprawiania agroturystyki, rowerowych wycieczek oraz do weekendowego wypoczynku.

Bliskość Warszawy związała dzieje tej ziemi z historycznymi wydarzeniami, jakie przeżywała stolica Rzeczypospolitej. Ludność środkowo-wschodniego Mazowsza miała znaczący wpływ na wybór elekcyjnych królów, brała udział w narodowych powstaniach, doświadczała skutków przemarszów wrogich wojsk oraz obcych okupacji.

Mieszkańcy powiatu są dumni z lokalnej historii. W sposób szczególny pielęgnują pamięć o „Cudzie nad Wisłą”, czyli wielkiej Bitwie Warszawskiej 1920 roku, która miała miejsce 14-15 sierpnia w okolicach Radzymina i Ossowa. W każdą rocznicę tych wydarzeń na terenie powiatu organizowane są liczne imprezy patriotyczne, kulturalne i sportowe. Do najważniejszych z nich należą Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich i Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej w Ossowie oraz Międzynarodowy Półmaraton Uliczny "Cud nad Wisłą" na trasie Radzymin-Ossów.

Teren powiatu wołomińskiego nie jest związany tylko z krwawymi walkami. W historię tej ziemi wpisane są postaci wielu wielkich Polaków. Tu wychował się m.in. poeta Cyprian Kamil Norwid, który w Głuchach koło Dąbrówki spędził dzieciństwo i wczesną młodość.

W Wołominie natomiast mieszkali Zofia i Wacław Nałkowscy, aktorzy Michał Znicz i Józef Orwid, operator filmowy Jerzy Lippman, światowej sławy dyrygent Bohdan Wodiczko oraz najmłodsza polska piosenkarka okresu międzywojennego – Wiera Gran.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron zarówno turystów, jak i inwestorów. Powiat wołomiński nie ustaje w staraniach o pozyskanie funduszy unijnych na realizację strategicznych inwestycji. Jako jeden spośród trzystu wyróżnionych w całej Polsce jednostek samorządu terytorialnego otrzymał Certyfikat "Powiat otwarty na fundusze strukturalne". Otwartość oraz duży potencjał gospodarczy regionu daje szansę rozwoju i stwarza wiele nowych możliwości.