Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

z siedzibą w Legionowie został utworzony w 2004 roku. Określa to data ogłoszenia
jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85
w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz. 2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygmminnych
pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2,
którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców.

Główne cele Związku to:
- wspieranie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
walorów krajoznawczo - przyrodniczych,
- promocja turystyki i rekreacji na Zalewie

Jesteś tutaj:

Regaty na Jeziorze Zegrzyńskim

Data: 30.09.2020 r., godz. 15.51    390
Uczestnicy wakacyjnych kursów żeglarskich wzięli udział w swoim pierwszym jachtowym wyścigu.

W sobotę 19 września ponad 20 osób wzięło udział w regatach przygotowanych
przez instruktorów ze Szkoły Żeglarstwa Magellan i sfinansowanych ze środków
Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Wydarzenie skierowane było do świeżo
upieczonych żeglarzy, którzy w lipcu i sierpniu ukończyli kursy zorganizowane
przez ZGZZ oraz Stowarzyszenie „Młodzi dla Rozwoju eMka”. 

Uczestnicy, podzieleni
na 5 osobowe zespoły, ścigali się ze sobą na jachtach kabinowych. Nowicjuszom
na wodzie towarzyszyła gościnnie załoga
honorowa Urzędu Gminy Jabłonna pod przewodnictwem Wójta Jarosława Chodorskiego.