Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

z siedzibą w Legionowie został utworzony w 2004 roku. Określa to data ogłoszenia
jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85
w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz. 2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygmminnych
pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2,
którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców.

Główne cele Związku to:
- wspieranie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
walorów krajoznawczo - przyrodniczych,
- promocja turystyki i rekreacji na Zalewie

Jesteś tutaj:

Weekendowy kurs motorowodny

Data: 31.08.2022 r., godz. 14.03    152
Zdobądź uprawnienia motorowodne nad Zalewem Zegrzyńskim w weekend. Kurs odbędzie się w dniach 10-11 września

Obiecana niespodzianka na zakończenie wakacji. Zdobądź
uprawnienia motorowodne nad Zalewem Zegrzyńskim w weekend. Kurs odbędzie się w dniach
10-11 września. Wpisowe za kurs to 300 złotych. Spieszcie się bo liczba miejsc
jest bardzo ograniczona. Aby wziąć udział w kursie, należy wysłać zgłoszenie na
adres zgzz@wp.pl i podać gminę w której mieszkacie. Osoby, które otrzymają wiadomość
zwrotną, zostaną poproszone o dokonanie opłaty wpisowej na wskazany numer
konta. Osoby niepełnoletnie (od 14 roku życia mogą wziąć udział w kursie za
zgodą obu opiekunów)