Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

z siedzibą w Legionowie został utworzony w 2004 roku. Określa to data ogłoszenia
jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85
w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz. 2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygmminnych
pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2,
którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców.

Główne cele Związku to:
- wspieranie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
walorów krajoznawczo - przyrodniczych,
- promocja turystyki i rekreacji na Zalewie

Jesteś tutaj:

Ach co to był za rok!

Data: 22.12.2021 r., godz. 19.39    355
Zakończyliśmy rok owocnej współpracy Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Działalność naszych gmin została podsumowana podczas Zgromadzenia ZGZZ.

Zakończyliśmy rok owocnej współpracy Związku Gmin Zalewu
Zegrzyńskiego. Działalność naszych gmin została podsumowana podczas
Zgromadzenia ZGZZ.


Spotkanie przede wszystkim było skupione na podjęciu uchwał związanych
z budżetem związku na przyszły rok. Podsumowaliśmy również działania z 2021
roku. Oprócz sztandarowych imprez, takich jak Półmaraton Zegrzyński czy kurs
żeglarza jachtowego, gminy należące do ZGZZ podjęły wspólne działania, aby
walczyć ze smogiem. Udało nam się wspólnie przeprowadzić kampanię edukacyjną
dla mieszkańców związaną z koniecznością wymiany kopciuchów na rozwiązania
ekologiczne.


Efekty naszych działań zobaczyć można na stronie https://twojpiec-naszepowietrze.pl/


A w przyszłym roku mamy dla Was nowość, kurs motorowodny. O szczegółach
poinformujemy Was wczesną wiosną.